Hovedmenu

Rigshospitalet Centralkøkken

Rigshospitalet, Region Hovedstaden
– Projektledelse, Byggeledelse og Arbejdsmiljøkoordinering

Ombygning af distribution og opvask i Centralkøkkenet

Opgave

Centralkøkket har brug for en modernisering og effektivisering af deres opvask og distribution i bygning 55.

Projektet er en større og gennemgribende modernisering som også indebærer en forbedring af arbejdsmiljøet for personalet

Projektet omfatter følgende hovedelementer.

  • Nyt kølerum i distributionsområdet
  • Nyt conveyorsystem for madvogne
  • Ny tømmerobot for madvogne
  • Ny vaskemaskine for madvogne
  • Ny servicepakning
  • Tilpasning af udstyr i opvask
  • Nødvendige bygnings- og installationsarbejder relateret til ovenstående, herunder vægge, lofter, nyt køleanlæg og ventilationsanlæg der bla skal forbedre ventilationen i opvaskeområdet
  • Evt Ombygning af personaleområdet

Tidsramme

Udførelse af byggearbejder (Kølerum, lofter, vvs, ventilation nyt køleanlæg mv): juli 2020 til juni 2021

Projektering, udbud og licitation af udstyr (Conveyor, Tømmerobot, Vognvasker og ombygning af opvask)

Jan 2021 – november 2021 (foreløbig plan)

Udførelse af udstyr:

December 2021 – december 2022 (foreløbig plan

Bygherre

Regionhovedstaden, SEC (Servicecentret)

Vores ydelser

Frank har siden januar 2020 varetaget bygherrens projektledelse for hele projektet både mht. byggedelen og udstyrsdelen. Herunder koordinering med rådgiver og projekteringsledelse¨.

Johannes har varetaget byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering ved udførelse af byggearbejderne

Entrepriseudgifter

Et større 2 cifret millionbeløb

Bemærkninger

Sagen har været og er en spændende sag da den indebærer et tæt samarbejde med Centralkøkkenet i Servicecentret, med ledelsen i Servicecentret og med Niras som er rådgiver, også fordi sagen både er en byggesag men også drejer sig om maskinleverance, hvor noget af udstyret ikke foreligger som standard men skal specialudvikles. En spændende og kompliceret opgave som udføres i tæt samarbejde med Centralkøkkenet som er i fuld drift med produktion og levering af mad til både Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

Her et udsnit af tegning der viser hvordan automatisk tømning, vask af vogne mv planlægges.

 

Adresse

Digevangen 16,
3250 Gilleleje

Kontakt

Telefon +45 42 24 09 34
fs@frankslemming.dk

Opgaver

Har du opgaver der skal løses.
Kontakt mig her.