Hovedmenu

Byggeledelse

Byggeriet startes når de første tanker om et byggeri begynder. Her er det vigtigt at også bygbarhed, effektivitet og logistik indtænkes.

Byggeledelsen skal på banen således der ikke vælges løsninger som i praksis er svære at udføre og som vil fordyre og forsinke et byggeri.

F.eks skal der ikke vælges et tagmateriale som kun kan pålægges når det er varmt, når tidsplanen viser at tagbelægningningen skal lægges på midt om vinteren.

Derfor leverer jeg granskning af projekter og tidsplaner på projektstadet
Når byggeriet startes skal der foregå en struktureret og præcis opstart, således man ikke allerede i opstarten kommer bagud med tidsplanen

Derfor leverer jeg ekstra indsats i opstarten med opfølgning på projektgennemgangsmøder, fastsættelse af arbejdstidsplan som entreprenører skal forpligtige sig til og opstartsmøder for arbejdsmiløkoordinering samt fastsættelse af præcise procedurer for økonomhåndtering, tekniske forespørgsler og fagtilsyn
Når byggeriet afsluttet skal alle ender bindes sammen.

Derfor leverer jeg en stram struktur for afholdelse af afleveringsforretning, gennemgang og notering af mangler (gerne digitalt) og opsamling på alle udestående tekniske spørgsmål og fagtilsyn som ikke er blevet afsluttet.
Når en bil afleveres fra forhandleren er måtter lagt i, brugsanvisning ligger i handskerummet og bilen kører til den nye ejers fulde tilfredshed. Dette er også målet for gennemførelse og afslutning af en byggesag.

Så er der alle de forhold (populært sagt) udenfor byggepladshegnet, som skal være i fokus hvis et byggeri skal gå godt

Samarbejdsevne,
Teamwork,
Trimmed byggeri (lean),
håndtering af brugere, myndigheder, naboer og bygherre
Hvis ikke dette spiller så har kan der hurtigt opstå mislyde. Derfor har jeg megen fokus på at ikke kun byggesagen indenfor hegnet fungerer, men at også byggesagen udenfor hegnet fungerer.

byggeledelse Byggeplads Ørestaden

Adresse

Digevangen 16,
3250 Gilleleje

Kontakt

Telefon +45 42 24 09 34
fs@frankslemming.dk

Opgaver

Har du opgaver der skal løses.
Kontakt mig her.