Hovedmenu

Om Frank Slemming Byggerådgivning

Profil

Firma med fokus på bygherrerådgivning, projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse, drift og vedligeholdelse af ejendomme og arbejdsmiljøkoordinering.

Firma med fokus på bygherrerådgivning, projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse, drift og vedligeholdelse af ejendomme og arbejdsmiljøkoordinering.

Firmaet har kontakt til en række firmaer indenfor byggerådgivning, som der kan trækkes på. Firmaet kan kan således påtage sig både større og mindre opgaver,

Filosofi
Fokus på optimal kvalitet indenfor de givne rammer, for alle involveret i en byggeproces. Opnås ved klar kommunikation og præcis målsætning for opgaven som fastsættes, når der indgås aftale om rådgivning.

Vi er direkte og resultatorienterede og synes vi selv behagelige at samarbejde med, uden at det betyder at vi er ”tandløse” 😊

Opgaveløsning

Ved udførelsen af opgaven fokuseres på at grænseflader og kritiske veje er afklarede og der er truffet klare aftaler om hvem der udfører hvad.

Dette så vi får et så godt flow i afviklingen af en byggesag som muligt.

En konstruktiv tilgang til opgaveløsningen er kun gavnlig hvis også der er systemer og klare linjer i løsningen af opgaven.

Derfor lægger vi ved opstart af en sag meget vægt på at opgaver og kommandoveje defineres.

Vi kan ikke lide at ”alle laver alt”. Det er tit = ingen laver noget.

Derfor skal vi altid have styr på rollerne, bygherre, rådgiver, byggeleder, projektleder. Hvem gør hvad?

Det duer ikke at brugerne f. eks. nogen gange henvender sig med ønsker eller krav til bygherrens projektleder andre gange til byggelederen og andre gange igen til håndværkerne.

Det kommer det ikke noget godt ud af.

Når spilleregler og ansvar er fastlagt, skal der være styr på dokumentation, kvalitetssikringsprocedurer håndtering af tillægsaftaler, fagtilsyn mv.

Ofte bruger vi de digitale systemer (Rib/Byggeweb) eller Dalux til at styre projektnotater, tilsynsnotater, tekniske forespørgsler og tillægsaftaler.

Når først entreprenørerne er overbevist om at det fungerer så har vi rigtigt gode erfaringer med disse databaser som sikrer at der at dokumenter er tilgængelige for alle relevante parter (bygherre, rådgiver, entreprenør og for visse dokumenter også bygherrens driftsafdeling) Vi undgår at vigtige dokumenter er blevet væk fordi mappe nr 9 med papirdokumenter er bortkommet.

Frank

Jeg har haft en lang karriere i den rådgivende branche hvor jeg har arbejdet med projektering (Byggeri), projekteringsledelse, projektledelse, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og bygherrerådgivning.

I 2013 dannede jeg mit firma ”Frank Slemming Byggerådgivning ApS”, hvor jeg lige siden har haft fine opgaver, både store og små, nogle mere rutineprægede og andre med ”udfordringer”.

Jeg har arbejdet både i direkte aftaler med Region Hovedstaden og som underrådgiver for hhv. Rambøll og Moe i forbindelse med deres opgaver for Region Hovedstaden men også for andre bygherrer.

I 2015 blev Johannes Beldring Hansen tilknyttet firmaet således vi i dag er 2 til at løse opgaverne.

Dette er en stor fordel da vi kan afløse hinanden i ferieperiode og også kan sætte ekstra ”turbo” på hvis en opgave kræver ”manpower”

Uddannelse
2008 Master i bygherrerådgivning og værdidesign (MBV) Aarhus Arkitektskole.
1981 Akademiingeniør B, Danmarks Ingeniørakademi Lyngby.
1976 Holstebro Tekniske Skole. Tømrersvend.

Ansættelser:

2013 – Frank Slemming Byggerådgivning
2002 – 2013 Rambøll Danmark
1995 – 2002 Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører
1983 – 1995 Wissenberg Rådgivende Ingeniører
1981 – 1983 Malmstrøm Rådgivende Ingeniører

Johannes

Beskæftiger sig med Projektledelse, bygherrerådgivning og også byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering

Johannes tager sig primært af byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering.

Har tidligere erfaring fra firmaet Ørtoft som beskæftiger sig med lavenergi, ventilation og VVS-installationer.

Efter 2015 har han arbejdet tæt sammen med mig og udviklet solide kompetancer som byggeleder, arbejdsmiljøkoordinator bl.a. for projekter på Region Hovedstaden Hospitaler, hvor der i spændingsfeltet mellem entreprenører, personale og hospitalets daglige drift ofte skal arbejdes med dag til dag -planer for at få et byggeri til at rykke fremad.

Uddannelse
2016 Konstruktørernes lederuddannelse, Diplom

2010 Bygningskonstruktør MAK, Københavns Erhvervsakademi

2005 Bachelor of Arts fra Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet

Ansættelser:
2015 –  
Johannes Belding Byggerådgivning. Samarbejde med Frank Slemming Byggerådgivning

2012 – 2015 Ørtoft rådgivende ingeniørfirma
2011 Bauhau Projects Denmark

2009 Witraz arkitekter

Adresse

Digevangen 16,
3250 Gilleleje

Kontakt

Telefon +45 42 24 09 34
fs@frankslemming.dk

Opgaver

Har du opgaver der skal løses.
Kontakt mig her.