Hovedmenu

Arbejdsmiljø

Der er klare regler omkring arbejdsmiljøet på en byggeplads. Jeg skal ikke remse alle Arbejdstilsynets forordninger op men nævne 2:

  • AT bekendtgørelse 110 om Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.

Rådgiverne skal sørge for at tage hensyn til arbejdsmiljøet i projektet. Er der checket for mijøfarlige stoffer er der taget stilling til besværlig montager, tunge løft mv. Opstår der stop i byggeprocessen når vi først er gået i gang fordi disse ting ikke er vurderet, undersøgt og inkluderet i projektet, ja så får vi tidsfristforlængelser krav om ekstra betaling, sure bygherre og meget andet ondt.

  • AT bekendtgørelse 117 om bygherrens forpligtigelser:

Ikke alle bygherrer er helt skarpe på dette her. Men det er bygherren ikke rådgiverne og ikke entreprenører der er ansvarlig for at arbejdsmiljøet og sikkerheden er i orden på bygherrens byggepladser. Der skal bl.a være udpeget arbejdsmiljøkoordinatorer både i projekteringsfasen (P) og i byggefasen (B). Der skal foreligge en plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Der skal være taget sitlling til grænseflader mellem flere projekterende og mellem entreprenører.

Nogen opfatter arbejdsmiljøforhold og arbejdet med arbejdsmiljøkoordinering som besværlige fordyrende og noget man helst skal undgå.

Jeg har mit virke set en klar sammenhæng mellem:

  • Høj indtjening for alle
  • Overholdelse af tidsplaner
  • Tilfredshed blandt håndværkere på byggepladsen
  • Godt kvalitet af arbejdet

Hvis du vil vide mere så check disse 2 hjemmesider ud:

Branchearbejdsmiljørådet for bygge-og anlæg http://www.bar-ba.dk/

Byggeproces for arbejdsmiljø: http://www.byggeproces.dk/

arbejdsmiljo Byggeplads Ørestaden

Adresse

Digevangen 16,
3250 Gilleleje

Kontakt

Telefon +45 42 24 09 34
fs@frankslemming.dk

Opgaver

Har du opgaver der skal løses.
Kontakt mig her.