Hovedmenu

Om Frank Slemming Byggerådgivning

Profil
Firma med fokus på bygherrerådgivning, projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse, drift og vedligeholdelse af ejendomme og arbejdsmiljøkoordinering.

Firmaet har kontakt til en række firmaer indenfor byggerådgivning, som der kan trækkes på. Firmaet kan kan således påtage sig både større og mindre opgaver,

Filosofi
Fokus på optimal kvalitet indenfor de givne rammer, for alle involveret i en byggeproces. Opnås ved klar kommunikation og præcis målsætning for opgaven som fastsættes, når der indgås aftale om rådgivning.

Ved udførelsen af opgaven fokuseres på at grænseflader er afklarede og der er truffet klare aftaler om hvem der udfører hvad.

Baggrund
Jeg har en mangeårige erfaring med både renovering og nybyggeri, hvor jeg har samarbejdet med alle byggeriets parter, Både bygherrer, entreprenører, brugere og øvrige interessenter.

Erfaringen dækker bl.a. renovering og nybyggeri for undervisningsinstitutioner som Aalborg Universitet og DTU, boligbyggeri, erhvervsbyggeri og en række udredningsopgaver, drifts- og vedligeholdelsesplaner samt udarbejdelse af tilstandsrapporter for bygninger.

Jeg har arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer på bygge- og anlægsopgaver og har været arbejdsmiljøkoordinator på en række store byggeopgaver.
I den forbindelse har jeg været medlem af Foreningen af Rådgivende Inteniørers (FRI´s) Task Force for udarbejdelse af en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering.

Ud over løbende efteruddannelse, er mit faglige grundlag suppleret med en masteruddannelse ved Aarhus Arkitektskole.Denne uddannelse har givet mig den nyeste viden om de bygge- og arbejdsprocesser, der kan sikre værdiskabelse og udvikling for bygherren og dennes samarbejdspartnere. Uddannelsen omfattede som et væsentligt element også teori om ledelse, problemløsning og opnåelse af resultater gennem en anerkendende og assertiv tilgang til samarbejdspartnere.

Kernekompetencer

 • Projektering, byggeledelse og projektledelse
 • Procesledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Bygherrerådgivning
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Administration og styring
 • Bruger- og myndighedskontakt
 • Byfornyelse
 • Bygningsrenovering
 • Drift og vedligehold

Uddannelse
2008 Master i bygherrerådgivning og værdidesign (MBV) Aarhus Arkitektskole.
1981 Akademiingeniør B, Danmarks Ingeniørakademi Lyngby.
1976 Holstebro Tekniske Skole. Tømrersvend.

Ansættelser:
1981 – 1983
Malmstrøm Rådgivende Ingeniører
1983 – 1995 Wissenberg Rådgivende Ingeniører
1995 – 2002
Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører
2002 – 2013
Rambøll Danmark

2013 –          Frank Slemming Byggerådgivning

Medlemsskaber:

 • IDA Ingeniørforeningen
 • IDA Lederforum
 • IDA Arbejdsmiljø (SAM) – Interessegruppe for koordinatorer
 • CBS: Netværk for ledelse I byggeriet
 • Byens Netværk

 

 

 

Adresse

Tom Kristensens Vej 24 4th
2300 København S

Kontakt

Telefon +45 42 24 09 34
fs@frankslemming.dk

Opgaver

Har du opgaver der skal løses.
Kontakt mig her.